Inovatívne
riešenia

V našej digitálnej agentúre máme radi výzvy. Preto vymýšľame stále nové spôsoby ako prezentovať vašu značku alebo projekt zákazníkom v online priestore a prepojiť ho aj s offlineom.

© Copyright 2018 IPD, s.r.o. Všetky práva vyhradené © Copyright 2018 IPD